Θερινή λειτουργία ΔΙΕΚ Κατερίνης


Τα Δημόσια ΙΕΚ της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ κατά τη θερινή περίοδο θα λειτουργούν σύμφωνα με το πρωινό ωράριο λειτουργίας από 01/07/2017 έως 31/08/2017 εκτός της περιόδου 01/08/2017 - 15/08/2017 κατά την οποία θα παραμείνουν κλειστά.

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 10:00 - 14:00.

Πρόσθετες πληροφορίες