Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ, ΔΙΕΚ ειδικής αγωγής και ΔΣΕΚ, 2017β & 2018α .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ,ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΣΕΚ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017β & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018α.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:
από 08/08/2017 ώρα 15:00 έως 24/08/2017 ώρα 15:00
Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων : https://mis.inedivim.gr

Ως περίοδος υποβολής φακέλων δικαιολογητικών στα κατά τόπους ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ ορίζεται η από 21/08/2017 έως 28/08/2017 και κατά τις ώρες που θα ορίζονται με ανακοίνωση από τα κατά τόπους ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ.

Πρόσθετες πληροφορίες