Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η λειτουργία των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, με κύρια αρμοδιότητα τη διαμόρφωση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού τους πλαισίου.

   Το σύστημα πιστοποίησης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανήκει, επίσης, ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.

   Το σύνολο της διαχείρισης των εκπαιδευτών, της υλικοτεχνικής υποδομής των Ι.Ε.Κ., έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., με εθνική χρηματοδότηση.


   Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κατερίνης αποτελεί δυναμικό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Παρέχει τη δυνατότητα σε ενήλικες νέους που αποφοίτησαν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες τις οποίες θα αξιοποιήσουν αργότερα στην αγορά εργασίας, αλλά και σε μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους είτε να «εκσυγχρονίσουν» τις δεξιότητές τους είτε να αναπτύξουν νέες, ώστε να ανταποκριθούν στο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον εξασφαλίζοντας την επαγγελματική τους επιβίωση.


   Δέχεται αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με την ειδικότητα και προσφέρει σ? αυτούς επαγγελματική εκπαίδευση (5) εξαμήνων, με το 5ο Εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης που είναι υποχρεωτική. Οι εκπαιδευόμενοί μας, μετά το πέρας της φοίτησής τους, την πρακτική άσκηση και την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης, εθνικού επιπέδου, αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι καθ? όλα έτοιμοι να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας.

   Για να κατεβάσετε τον κανονισμό Λειτουργίας πατήστε ΕΔΩ

Πρόσθετες πληροφορίες